Zaloguj do poczty:
 

Archiwum aktualności

Wyświetl aktualności z okresu

Od do

Biuro na Osiedlu Sobieskiego jest nieczynne od 25 VI do 31 VIII 2014

25 czerwca 2014

Dodaj komentarz (2) Czytaj więcej

 

23 czerwca 2014 ZEBRANIE DELEGATÓW Stowarzyszenia "OTvK"

14 czerwca 2014

Zarząd Stowarzyszenia „Oławska Telewizja Kablowa" zwołuje ZEBRANIE DELEGATÓW Stowarzyszenia „OTvK", które odbędzie się 23 VI 2014r. w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Młyńskiej 30. Otwarcie zebrania o godz. 17:00.


Proponowany porządek zebrania:
1.Otwarcie Zebrania Delegatów.
2.Zapoznanie z Regulaminem Obrad Zebrania Delegatów.
3.Wybór Prezydium Zebrania Delegatów.
4.Przyjęcie porządku obrad Zebrania Delegatów.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Wybór Komisji Wnioskowej.
7.Sprawozdanie:
   a) Zarządu OTvK z działalności w okresie sprawozdawczym,
   b) Komisji Rewizyjnej OTvK i przedstawienie wniosku o
       absolutorium dla Zarządu OTvK
8.Dyskusja.
9.Podjęcie uchwał.
10.Zamknięcie Zebrania Delegatów.

Materiały będące przedmiotem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia „OTvK" przy ul. Młyńskiej 30, w godzinach pracy biura.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

TERMINARZ ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH OTvK

13 maja 2014

Zarząd Stowarzyszenia "Oławska Telewizja Kablowa", działając na podstawie §§ 18 i 27 statutu stowarzyszenia zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w następujących terminach:


3 czerwca 2014r. godz. 18:00 w siedzibie stowarzyszenia - ul. Młyńska 30 - Grupa Członkowska Osiedle Chrobrego i tereny przyległe oraz miejscowości Janików i Bystrzyca Oławska


4 czerwca 2014r. godz. 18:00 w siedzibie stowarzyszenia - ul. Młyńska 30 - Grupa Członkowska Osiedle Kasprowicza i tereny przyległe plus Rynek i tereny przyległe oraz miejscowości Godzikowice i Gać


5 czerwca 2014r. godz. 18:00 w siedzibie stowarzyszenia - ul. Młyńska 30 - Grupa Członkowska Osiedle Sobieskiego i tereny przyległe, Osiedle Nowy Górnik, Nowy Otok oraz miejscowość Gaj Oławski


Materiały będące przedmiotem obrad Zebrań Grup Członkowskich są wyłożone w biurze stowarzyszenia przy ulicy Młyńskiej 30, w godzinach pracy biura.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA
GRUP CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA „OŁAWSKA TELEWIZJA KABLOWA"

1. Otwarcie Zebrania.
2. Zapoznanie z regulaminem Obrad.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Przedstawienie sprawozdań na Zebranie Delegatów:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
7. Dyskusja - wolne wnioski.
8. Przyjęcie wniosków.
9. Zamknięcie zebrania.

 

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Dodatkowe nowe pakiety

12 marca 2014

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych pakietów NC+ w systemie cyfrowym DVB-C, nastąpiły zmiany w odbiorze programów. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność przywrócenia odbiorników tv do ustawień fabrycznych i ponowne wyszukanie programów.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za wybrane pakiety dostępne są na stronach teletekstu i w biurze OTvK.

Poniżej wykaz programów w 3. nowych pakietach:

 

1) Pakiet Premium Sport+ programy:

Canal+Sport  HD, Canal+Family HD, Canal+Family2 HD

 

2) Premium Film+ programy:

Canal+, Canal+Film HD, Canal+Film2 HD

 

3) Pakiet Premium+ Sport & Film programy:

Canal+, Canal+Film HD, Canal+Film2 HD, Canal+Family HD,

Canal+Family2  HD, Canal+Sport  HD

Dodaj komentarz (2) Czytaj więcej

 

W związku z wprowadzeniem indywidualnych numerów rachunków bankowych, książeczki do opłat za tvk i internet można odbierać tylko w biurze OTvK przy ulicy Młyńskiej 30 i Chopina 21.

19 lutego 2014

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Zmiany w odbiorze cyfrowym programów

14 lutego 2014

W związku ze zmianą oferty programowej Telewizji Polskiej, w dniach 15-18 lutego 2014r. nastąpią zmiany w cyfrowym odbiorze programów (może zaistnieć potrzeba ponownego wyszukiwania programów). Bez większych zmian programy te będą dostępne w programie analogowym.

Dodaj komentarz (6) Czytaj więcej

 

1 | 2 | 3 |