Zaloguj do poczty:
 

Archiwum aktualności

Wyświetl aktualności z okresu

Od do

Promocja CANAL+

12 marca 2015

W przypadku chęci skorzystania z oferty Canal+ "Przemium Sport&Film" na 12 miesięcy - pierwszy miesiąc GRATIS. Oferta ważna do 10.05.2015r. Szczegółowe informacje w biurze OTvK przy ul. Młyńskiej 30.  Uwaga: oferta jest dostępna tylko w sygnale cyfrowym DVB-C.

Dodaj komentarz (1) Czytaj więcej

 

Od 1 stycznia 2015 roku Bank Spółdzielczy pobiera prowizję w wysokości 1,- zł od wpłat za usługi Oławskiej Telewizji Kablowej

7 stycznia 2015

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Pozytywne zmiany w internecie

30 października 2014

Informujemy, że od 1 listopada 2014r. następują zmiany w opłatach i transferach pakietów internetowych (nie dotyczy pakietu 1). Szczegółowe informacje w teletekście i pod numerem telefonu 71 313 81 90 lub osobiście w biurze przy ul. Młyńskiej 30.

Dodaj komentarz (2) Czytaj więcej

 

W związku z wprowadzeniem indywidualnych numerów rachunków bankowych, książeczki do opłat za tvk i internet można odbierać tylko w biurze OTvK przy ulicy Młyńskiej 30 i Chopina 21.

24 października 2014

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Powstał portal zbiórek publicznych

24 lipca 2014

 

W piątek ruszył portal www.zbiorki.gov.pl. Jest dostępny dla wszystkich - zarówno tych, którzy chcą zorganizować zbiórkę publiczną, jak i tych, którzy chcą uzyskać informację o zbiórkach i ich organizatorach. Pierwsze zbiórki już zostały zgłoszone.

Dla obywateli

W portalu możesz znaleźć informacje o konkretnej zbiórce, przejrzeć spis zgłoszonych zbiórek, czy poznać dane organizatora.

W portalu możesz się dowiedzieć, ile udało się zebrać oraz jak została rozliczona dana zbiórka. Ocenić, czy nasze wsparcie zostało dobrze spożytkowane.

Dla organizatorów zbiórek publicznych

Portal służy do zgłaszania zbiórek. W przeznaczonej dla organizatorów części portalu można znaleźć formularze zgłoszenia i sprawozdań, instrukcje, porady.

Nowe zasady zbiórek publicznych
 

Dzięki nowym przepisom do przeprowadzenia zbiórki nie jest już wymagane pozwolenie. Organizatorzy zbiórek zgłaszają swoje zbiórki na portalu, tu też publikują sprawozdania ze zbiórki. Każdy obywatel ma bezpośredni dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.

Więcej informacji o nowych przepisach w materiale wiedo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz na stronie www.zbiorki.gov.pl.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

23 czerwca 2014 ZEBRANIE DELEGATÓW Stowarzyszenia "OTvK"

14 czerwca 2014

Zarząd Stowarzyszenia „Oławska Telewizja Kablowa" zwołuje ZEBRANIE DELEGATÓW Stowarzyszenia „OTvK", które odbędzie się 23 VI 2014r. w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Młyńskiej 30. Otwarcie zebrania o godz. 17:00.


Proponowany porządek zebrania:
1.Otwarcie Zebrania Delegatów.
2.Zapoznanie z Regulaminem Obrad Zebrania Delegatów.
3.Wybór Prezydium Zebrania Delegatów.
4.Przyjęcie porządku obrad Zebrania Delegatów.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Wybór Komisji Wnioskowej.
7.Sprawozdanie:
   a) Zarządu OTvK z działalności w okresie sprawozdawczym,
   b) Komisji Rewizyjnej OTvK i przedstawienie wniosku o
       absolutorium dla Zarządu OTvK
8.Dyskusja.
9.Podjęcie uchwał.
10.Zamknięcie Zebrania Delegatów.

Materiały będące przedmiotem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia „OTvK" przy ul. Młyńskiej 30, w godzinach pracy biura.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

1 | 2 |