Zaloguj do poczty:
 

Archiwum aktualności

Wyświetl aktualności z okresu

Od do

14 sierpnia br. biuro OTvK będzie nieczynne

11 sierpnia 2015

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy, każde święto występujące w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Dzień 15 sierpnia (święto)   wypada w bieżącym roku w sobotę, która w OTvK jest dniem wolnym od pracy.
Stosując się do powyżej cytowanej normy prawnej i uwzględniając, że każdy pracownik OTvK ma prawo do 1 (jednego) dodatkowego dnia wolnego od pracy, który powinien być wykorzystany do końca okresu rozliczeniowego, 14 sierpnia 2015r. (piątek) jest w OTvK dodatkowym dniem wolnym od pracy.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Nieczynne

14 lipca 2015

Informujemy, że punkt przyjęć OTvK przy ul. Chopina 21 będzie nieczynny do 31.08.2015r. Zapraszamy do biura przy ul. Młyńskiej 30.

14.08.15r. (piątek) biuro przy ul. Młyńskiej 30 będzie nieczynne. 

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Masz problem z internetem zadzwoń!

10 lipca 2015

Poszerzony zakres pomocy technicznej w dostępie do internetu. ZADZWOŃ tel.602 670 200 (pon-pt. 8-20, sob. 8-14) lub WYŚLIJ e-mail tech@otvk.pl.

 

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Zebranie Delegatów

16 czerwca 2015

Zarząd Stowarzyszenia „Oławska Telewizja Kablowa” zwołuje ZEBRANIE DELEGATÓW Stowarzyszenia „OTvK”, które odbędzie się 25.06.2015r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Młyńskiej 30. Otwarcie Zebrania o godz. 17.oo.

Proponowany porządek Zebrania:
 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Zapoznanie z Regulaminem Obrad Zebrania Delegatów.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Delegatów.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wnioskowej.
 7. Sprawozdanie:
    a. Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym,
    b. Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał.
10. Zamknięcie Zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Młyńskiej 30 w godzinach pracy biura.

 

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Osoby posiadające w systemie cyfrowym DVB-C pakiet CANAL+FILM lub CANAL+SPORT proszone są o kontakt z biurem OTvK przy ul. Młyńskiej 30 do 30.06.15r.

15 czerwca 2015

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Zebrania Grup Członkowskich

1 czerwca 2015

Zarząd Stowarzyszenia OTvK zwołuje ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH w następujących terminach:

1. Grupa Członkowska Osiedle Chrobrego i tereny przyległe oraz miejscowość Janików i Bystrzyca - 9 czerwca 2015r. godz. 18.00

2. Grupa Członkowska Osiedle Kasprowicza i tereny przyległe plus Rynek i tereny przyległe oraz miejscowość Godzikowice i Gać - 10 czerwca 2015r. godz. 18.00 

3. Grupa Członkowska Osiedle Sobieskiego i tereny przyległe, Osiedle Nowy Górnik, Nowy Otok oraz miejscowość Gaj Oławski - 11 czerwca 2015r. godz. 18.00.

Wszystkie zebrania odbędą się w siedzibie stowarzyszenia OTvK przy ul. Młyńskiej 30 w Oławie.

 

Proponowany porządek Zebrań:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Zapoznanie z regulaminem Obrad.

3. Wybór Przezydium Zebrania.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Przedstawienie sprawozdań na Zebranie Delegatów:

   a/Zarządu

   b/Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja - wolne wnioski.

8. Przyjęcie wniosków.

9. Zamknięcie Zebrania.

 

Materiały będące przedmiotem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Młyńskiej 30 w godz. pracy biura.

Uwaga! W zebraniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które podpisały deklarację członkowską. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

1 | 2 | 3 |