Zaloguj do poczty:
 

Archiwum aktualności

Wyświetl aktualności z okresu

Od do

Ważny komunikat dostawcy internetu

30 września 2014

W dniu 6 października 2014 r. od godz. 5:00 do 6:00 będą prowadzone prace serwisowe w sieci IP spowodowane pilną koniecznością aktualizacji oprogramowania routerów szkieletowych. Częściowa lub całkowita niedostępność usług IP nie powinna przekroczyć 30 minut i może dotyczyć wszystkich usług działających po adresie IP.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej

25 sierpnia 2014

Zarząd Stowarzyszenia „OTvK" postanowił wprowadzić do reemisji cyfrowej w sieci tvk, na czas trwania mistrzostw świata w piłce siatkowej w 2014r., dodatkowy pakiet programów POLSAT VOLLEYBALL umożliwiający odbiór zakodowanych transmisji z mistrzostw, ustalając opłatę 85,-zł za korzystanie z tego pakietu. Pakiet może być oferowany przynajmniej z cyfrowym pakietem średnim.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Powstał portal zbiórek publicznych

24 lipca 2014

 

W piątek ruszył portal www.zbiorki.gov.pl. Jest dostępny dla wszystkich - zarówno tych, którzy chcą zorganizować zbiórkę publiczną, jak i tych, którzy chcą uzyskać informację o zbiórkach i ich organizatorach. Pierwsze zbiórki już zostały zgłoszone.

Dla obywateli

W portalu możesz znaleźć informacje o konkretnej zbiórce, przejrzeć spis zgłoszonych zbiórek, czy poznać dane organizatora.

W portalu możesz się dowiedzieć, ile udało się zebrać oraz jak została rozliczona dana zbiórka. Ocenić, czy nasze wsparcie zostało dobrze spożytkowane.

Dla organizatorów zbiórek publicznych

Portal służy do zgłaszania zbiórek. W przeznaczonej dla organizatorów części portalu można znaleźć formularze zgłoszenia i sprawozdań, instrukcje, porady.

Nowe zasady zbiórek publicznych
 

Dzięki nowym przepisom do przeprowadzenia zbiórki nie jest już wymagane pozwolenie. Organizatorzy zbiórek zgłaszają swoje zbiórki na portalu, tu też publikują sprawozdania ze zbiórki. Każdy obywatel ma bezpośredni dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.

Więcej informacji o nowych przepisach w materiale wiedo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz na stronie www.zbiorki.gov.pl.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

Biuro na Osiedlu Sobieskiego jest nieczynne od 25 VI do 31 VIII 2014

25 czerwca 2014

Dodaj komentarz (2) Czytaj więcej

 

23 czerwca 2014 ZEBRANIE DELEGATÓW Stowarzyszenia "OTvK"

14 czerwca 2014

Zarząd Stowarzyszenia „Oławska Telewizja Kablowa" zwołuje ZEBRANIE DELEGATÓW Stowarzyszenia „OTvK", które odbędzie się 23 VI 2014r. w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Młyńskiej 30. Otwarcie zebrania o godz. 17:00.


Proponowany porządek zebrania:
1.Otwarcie Zebrania Delegatów.
2.Zapoznanie z Regulaminem Obrad Zebrania Delegatów.
3.Wybór Prezydium Zebrania Delegatów.
4.Przyjęcie porządku obrad Zebrania Delegatów.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Wybór Komisji Wnioskowej.
7.Sprawozdanie:
   a) Zarządu OTvK z działalności w okresie sprawozdawczym,
   b) Komisji Rewizyjnej OTvK i przedstawienie wniosku o
       absolutorium dla Zarządu OTvK
8.Dyskusja.
9.Podjęcie uchwał.
10.Zamknięcie Zebrania Delegatów.

Materiały będące przedmiotem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia „OTvK" przy ul. Młyńskiej 30, w godzinach pracy biura.

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

TERMINARZ ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH OTvK

13 maja 2014

Zarząd Stowarzyszenia "Oławska Telewizja Kablowa", działając na podstawie §§ 18 i 27 statutu stowarzyszenia zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w następujących terminach:


3 czerwca 2014r. godz. 18:00 w siedzibie stowarzyszenia - ul. Młyńska 30 - Grupa Członkowska Osiedle Chrobrego i tereny przyległe oraz miejscowości Janików i Bystrzyca Oławska


4 czerwca 2014r. godz. 18:00 w siedzibie stowarzyszenia - ul. Młyńska 30 - Grupa Członkowska Osiedle Kasprowicza i tereny przyległe plus Rynek i tereny przyległe oraz miejscowości Godzikowice i Gać


5 czerwca 2014r. godz. 18:00 w siedzibie stowarzyszenia - ul. Młyńska 30 - Grupa Członkowska Osiedle Sobieskiego i tereny przyległe, Osiedle Nowy Górnik, Nowy Otok oraz miejscowość Gaj Oławski


Materiały będące przedmiotem obrad Zebrań Grup Członkowskich są wyłożone w biurze stowarzyszenia przy ulicy Młyńskiej 30, w godzinach pracy biura.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA
GRUP CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA „OŁAWSKA TELEWIZJA KABLOWA"

1. Otwarcie Zebrania.
2. Zapoznanie z regulaminem Obrad.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Przedstawienie sprawozdań na Zebranie Delegatów:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
7. Dyskusja - wolne wnioski.
8. Przyjęcie wniosków.
9. Zamknięcie zebrania.

 

Dodaj komentarz (0) Czytaj więcej

 

1 | 2 | 3 | 4 |